City Race Euro Tour Graz - Stage 2 (2022-07-09) City Race Euro Tour Graz - Stage 2 (2022-07-09)