City Race Euro Tour Graz - Stage 3 (2022-07-10) City Race Euro Tour Graz - Stage 3 (2022-07-10)