City Race Euro Tour Graz - Stage 1 (2019-07-19) City Race Euro Tour Graz - Stage 1 (2019-07-19)