City Race Euro Tour Graz - Stage 3 (2019-07-21) City Race Euro Tour Graz - Stage 3 (2019-07-21)